ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Compost Laboratories «ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.Ε.» είναι μια νέα εταιρεία στον κλάδο της παραγωγής εδαφοβελτιωτικών και οργανοχουμικών λιπασμάτων με τη διαδικασία της κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων και βιομάζας.
Διαθέτει μηχανολογικό εξοπλισμό νέας τεχνολογίας εγκατεστημένο σε σύγχρονες εγκαταστάσεις. Η μέθοδος που εφαρμόζει είναι η αερόβια βιολογική και μηχανική επεξεργασία στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων.


Με στόχο την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, την προστασία της υγείας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής, μεταμορφώνουμε τα οργανικά απόβλητα σε υλικό με αξία.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η μονάδα της ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.Ε. είναι εγκαταστημένη στην περιοχή της Νεοχωρούδας Θεσσαλονίκης, σε έκταση περίπου 15.000 τ.μ., κατάλληλη για τις διεργασίες της αερόβιας επεξεργασίας των αποβλήτων.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η βιώσιμη ανάπτυξη και η κυκλική οικονομία βρίσκονται στην καρδιά της δραστηριότητας μας. Η κομποστοποίηση είναι ο πιο άμεσος τρόπος ανακύκλωσης. Είναι η πιο φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των οργανικών αποβλήτων και της βιομάζας. Οι διεργασίες μιμούνται τη φύση και το προϊόν που παράγεται είναι βιολογικό.

Με τα εδαφοβελτιωτικά και οργανοχουμικά λιπάσματα ενισχύονται τα υποβαθμισμένα εδάφη με οργανικές ουσίες και επιτυγχάνεται προστασία  και εξοικονόμηση υδάτων.Με την κομποστοποίηση απαντάμε σε προβλήματα όπως η διάθεση των βιοαποβλήτων, των αποβλήτων από τις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, των υπολειμμάτων κήπων, κλαδέματος και καλλιεργειών. Παράλληλα συμβάλλουμε στην ενίσχυση των καλλιεργειών με φιλοπεριβαλλοντικά εφόδια

Η εταιρεία αναζητά συνεχώς την καινοτομία και βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας. Έτσι υλοποιεί, σε συνεργασία με το Τμήμα Δασικής Εδαφολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο : «Αξιοποίηση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων ως εδαφοβελτιωτικά».

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Compost Laboratories «ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.Ε.» διαθέτει ΕΠΟ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης με ΑΔΑ 70ΞΤΟΡ1Υ-0ΜΚ.

Επίσης, είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Διαχειριστών Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με κωδικό 1277 και στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων με κωδικό 4542-1.

ΕΙΣΤΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ;

Συνεργαζόμαστε μαζί σας για τη διαχείριση των οργανικών σας αποβλήτων.
Στηρίζουμε την ορθή διαχείριση των αποβλήτων των Δήμων,
τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και των μονάδων τους και την επίτευξη των στόχων
προστασίας του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ COMPOST;

Έχετε ανάγκη από βελτιωτικό εδάφους;
Βρείτε το προϊόν που ταιριάζει στις ανάγκες σας.
Παραγόμενο με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους, χωρίς χημικά πρόσθετα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο